Erkenning Verworven Competenties

EVC staat voor ‘Erkenning van Verworven Competenties’. EVC gaat uit van het principe dat leren nooit stopt. Overigens is dat ook onze visie dat tot uitdrukking komt in onze naam: Moving Skills. In de praktijk, privé of tijdens het werk, mensen blijven zich ontwikkelen.

Het doel van EVC is het zichtbaar maken en waarderen van individuele competenties.

Een EVC traject vraagt om het aantoonbaar maken en in kaart brengen van competenties en ervaring. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden in het kader van het ontwikkelingsplan van medewerkers of voor het erkennen van vaardigheden bij gastouders.

Een EVC procedure bestaat globaal uit vier vaste onderdelen:

  1. bepalen van het doel van het EVC traject met de kandidaat,
  2. herkennen van competenties en ervaring (kwaliteiten) in een portfolio ten opzichte van een beoordelingsstandaard,
  3. beoordelen van de competenties en vaardigheden van de kandidaat,
  4. opstellen van een EVC-rapportage basis van wat de kandidaat al weet en kan ten opzichte van de gekozen standaard.
Tenslotte kan een kandidaat zijn/ haar EVC-rapportage bij een ROC of een andere BVE-instelling ter verzilvering aanbieden. Dat wil zeggen dat ROC of BVE-instellingen een diploma kan afgeven aan de hand van het EVC-rapportage van Moving Skills, als alle competenties zijn aangetoond.

De voordelen van een EVC traject in relatie tot het behalen van een diploma via een opleidingstraject zijn:

  • Korter tijdspad, omdat beter wordt aangesloten bij reeds verworven competenties, die van belang zijn,
  • De kandidaat hoeft niet nog eens te leren wat die al weet,
  • Voor het EVC traject voor zijn fiscaal aftrekbaar waardoor het kostenvoordeliger kan zijn dan een opleiding.

Kortom: een EVC traject zorgt voor een win-win situatie voor het werkgever én de werknemers.