De EVC-specialist HZW MBO-2

Om de professionaliteit van medewerkers in de zorg te waarborgen, stelt de organisatie zelf of de overheid diploma- en kwaliteitseisen aan. In sommige beroepenvelden is het zelfs zo dat alleen medewerkers die voldoen aan deze eisen,  nog in aanmerking voor subsidies of vergoedingen van de overheid.

Voor de meeste meeste medewerkers die nu nog niet beschikken over een diploma zal het niet nodig zijn om een (volledige) opleiding te volgen; zij kunnen hun ervaring en competenties aantonen via de EVC-procedure van Moving Skills en zo een certificaat krijgen dat gelijkwaardig is aan een diploma Helpende Zorg en Welzijn MBO-2.

EVC Specialist voor Helpende Zorg en Welzijn MBO-2

Moving Skills heeft een EVC-procedure voor Helpende Zorg en Welzijn MBO-2 ontwikkeld die aansluit op de praktijk (onder andere door afname van een assessment op de werkplek) en voldoet daarbij aan de wettelijke eisen die er gesteld worden aan een EVC-procedure Helpende Zorg en Welzijn MBO-2 (CREBO: 92640).

Moving Skills is een erkend EVC-aanbieder en is in die hoedanigheid goedgekeurd door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Moving Skills staat geregistreerd in het EVC-register.

 

Let op: Moving Skills is geen diplomerende instelling en biedt geen scholing en opleiding voor dit CREBO.

 

Onze partners in EVC-procedure: